Subscribe Us


 

Bichar/bhawana लेबल वाली पोस्ट दिखाई जा रही हैंसभी दिखाएं
सम्झनाका तरङ्गहरु
मैयाँ जिन्गि हो
मनक पहुरा
जिन्दगीको यात्रामा
मानव जिन्दगी
मायाके बंन्धन
कंचनपुरके थारु साहित्यके इतिहास
जीवन संघर्षको सागर
सम्झना रुपी सुनौलो अटोमा
डायरीको सेतो पानामा
मागर एकठो प्रेम गित हो || Magar Prem geet ho || Tharunk Bhojaha
भौंरक ल्वार्हल फुला || Bhaurak Lorhal Fulaa
ठकौनिसे लगाइल सैना
थारुनके भोजहा गित || लग्गनके मागर गित
असि बर्षक बुडिक मागर
भोजक् डिउली डरना चलन
थारु भोजहा मागर गित || Tharu vojaha magar geet
थारुनके भोजहा लग्गनके मागर गित || tharunke vojha lagganke magar geet